Why Mac ?

Uncategorized | May 25th, 2014 | arnondora

มีคนหลายคนชอบถามผมเสมอว่า “ทำไมถึงต้องใช้ Mac ด้วย ?? ราคาต่อสเปกก็แพงกว่า”   วันนี้ผมเลยอยากจะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ของการใช้ Mac ว่ามันเป็นยังไง 1. Design เรื่องนี้ผมก็ค่อนข้างให้ความสำคัญนิดหน่อย ไม่มากเท่าไหร่ครับ Mac […]