Movie Review – Kimi no na wa จากคนไม่รู้จัก สู่ความคิดถึง

Kimi no na wa เป็นอีกผลงานจากผู้กำกับ Makoto Shinkai อันเลื่องลือจากผลงานชื่อดังอย่าง 5 centimeters per second และ Garden of […]