Database Design Principle - "Hello World"
Category : Database Design Principle

Database Design Principle : ER Diagram (EP.1)

Posted by arnondora on July 5th, 2015

จาก EP. ที่แล้ว เราก็ได้รู้ว่า กว่าจะมาเป็น Database แบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ มันเริ่มมาจากอะไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร แต่วันนี้ เราจะไม่ย้อนเวลาแล้ว เราจะมองที่ปัจจุบัน มาดูกันว่า เวลาเราจะวาด ER Diagram ที่เขาวาด ๆ กันได้ยังไง แต่ก่อนหน้านั้น มันคืออะไร ? ER Diagram คืออะไร ? ER Diagram เป็น แบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลที่เราเขียนขึ้นมาในลักษณะของรูปภาพ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล การวาด ER Diagram เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญมากในการออกแบบฐานข้อมูล นอกจากมันจะช่วย “กันหลง” ได้แล้ว มันยังทำให้ เราออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดด้วย ถ้าเราทำงานกับฐานข้อมูลที่ใหญ่มาก ๆ ก็ควรที่จะเขียน ER Diagram มากเลย เพราะถ้าฐานข้อมูลใหญ่มาก ๆ ก็อาจทำให้เราเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ (ถ้ามันใหญ่จริง ๆ ใครมันจะไปจำโครงสร้างได้หมดล่ะ เนอะ ?) ส่วนประกอบของ […]

Database Design Principle : The History of Database (EP.0)

Posted by arnondora on June 23rd, 2015

หลาย ๆ โปรแกรมที่เราใช้อยู่ตอนนี้ เช่น Facebook หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ ทุก ๆ อย่างตอนนี้ก็ต้องใช้ฐานข้อมูลทั้งหมดเลย เราเลยจำเป็นที่ต้องรู้ว่า มันทำงานยังไง แล้วเราจะออกแบบมันยังไง ใน Tutorial เราจะมาพูดในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูล (ไม่เน้นนะว่าจะเอาไปสร้างด้วยฐานข้อมูลอะไร เช่น MySQL หรือ SQL Server ใช้ได้หมด เราแค่จะมาเรียน เรื่องของหลักการออกแบบเท่านั้น) แต่ก่อนที่เราจะไป เข้าใจถึงการออกแบบหรือ การทำงานของมัน เราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า เมื่อก่อนจนถึงตอนนี้ฐานข้อมูลมันเป็นยังไง ในสมัยแรก ๆ เราก็เก็บข้อมูลลงไฟล์ไปเรื่อย ๆ (เราจะเรียกมันว่า Data File System) จนถึงเวลานึงข้อมูลมันก็มีเยอะขึ้นเรื่อย ๆ เราเลยลองเก็บมันให้เป็นระเบียบมากขึ้นเพื่อให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยที่เราจะเก็บข้อมูลเป็นลำดับชั้นไปเรื่อย ๆ เราจะเรียกมันว่า Hierarchical model โดยเราจะเชื่อมข้อมูลของเราเป็นเหมือนแผนภูมิต้นไม้ โดยที่ 1 child จะมีได้แค่ 1 parent แต่ 1 parent […]