Machine Learning is Fun

Machine Learning is Fun : Decision Tree (EP.2)

Machine Learning is Fun : Decision Tree (EP.2)

Machine Learning is Fun | May 29th, 2016 | arnondora

ความเดิมจากตอนที่แล้ว จากตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Machine Learning ไปเบื้องต้น และเราได้ไปทำความรู้จักกับ Classifier ที่เป็นเหมือนกับฟังก์ชั่นตัวหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถจำแนกส่ิงต่าง ๆ ตามที่เราต้องการได้ และเรายังได้รู้ถึงคำว่า Supervise Learning กันไปว่ามันคือการ ที่เราให้คอมพิวเตอร์จดจำ […]

Machine Learning is Fun : Supervise Learning (EP.1)

Machine Learning is Fun : Supervise Learning (EP.1)

Machine Learning is Fun Tutorial | May 15th, 2016 | arnondora

เกริ่นนิดนึง ก่อนจะเข้าเรื่องกัน ขอเกริ่นถึงที่มาในการเขียน Tutorial (จะเรียกว่า Tutorial จะดีเหรอ) กันก่อนว่า มันเริ่มต้นจากเมื่อเมื่อหลาย ๆ เดือนก่อนก็แอบไปนั่งเรียน Machine Learning Course ใน […]